Wettelijke vermeldingen

Apotheek: Apotheek Adelinde Dierick

Kortrijkstraat 92D

8550 Zwevegem

Hoofdapotheker: Adelinde Dierick

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0416.269.560

Machtigingsnummer APB: 344306

Telefoonnummer: 056 35 40 02

Intellectuele eigendom

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.